Verkkolaskut.fi rekisteriseloste

1. Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

 • Idoneus Oy (2129112-6)
 • PL 934
 • FI-00101 HELSINKI

3. Rekisteriasioista vastaava:

 • Kim Forsman
 • Idoneus Oy
 • Kansakoulukuja 3
 • FI-00100 HELSINKI
 • +358 40 563 3972

4. Rekisterin nimi

Verkkolaskut.fi käyttäjärekisteri, Verkkolaskut.fi user registry

5. Tietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Verkkolaskut.fi:n (Verkkolaskut.fi) ja asiakkaan välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä palvelun suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen eri tutkimusmenetelmin. Tietoja käytetään asiakastiedottamiseen. Tietoja käytetään myös mahdollisten väärinkäytösten seuraamiseen sekä selvittämiseen.

6. Tietojen lähde

Tämän rekisterin tiedot kerätään asiakkaiden rekisteröityessä Verkkolaskut.fi-palveluun, päivittäessä omia tietojaan tai käyttäessä palvelua.

7. Tietojen oikeellisuus

Tietojen oikeellisuus voidaan tarkistaa käyttäjän antamien tietojen mukaan, mutta oikeellisuutta ei voida taata. Asiakkaalla on mahdollisuus tutustua omiin asiakastietoihinsa palvelussa ja muokata talletettavia tietoja käyttäen käyttäjätunnus—salasana-tunnistusta.

8. Rekisterin tietosisältö

Verkkolaskut.fi-palvelun asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakastiedot:

 • Nimi
 • Salasana
 • Sähköpostiosoite
 • Y-tunnus
 • Yrityksen osoite
 • Puhelinnumerot

9. Tietojen luovutus

Rekisteriin annettu käyttäjätunnus näkyy sivustolla. Idoneus Solutions ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Idoneus Solutions voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta kolmansille osapuolille, ellei suostumusta sähköpostiosoitteensa ilmoittaneelta ole saatu.

10. Rekisterin suojaus

Jokaisella rekisteröityneellä on käyttöoikeus rekisteriin tietojensa näkemiseen ja muokkaamiseen hänelle myönnetyllä käyttäjätunnuksella. Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti suojatussa palvelimessa ja ovat vain Idoneus Solutionsin tehtävään määrättyjen henkilöiden nähtävissä

Verkkolaskut.fi-profiilia tai rekisteriselostetta koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä palautelomakkeella.

Tietosuojaseloste